Büyük Veri

Küçümsemeyin.

Artık veriyi “büyük” yapan sadece diskte kapladığı boyut değil. Günümüzde önemli olan işlevi.

Tüketici davranışlarını öngörmek, tüketiciyi zevkleri ve tercihleri ile profilleyebilmek, tüketiciyi daha yakından tanımak; teknolojinin pazarlamaya verdiği yeni ve büyük bir fırsat. Geriye dönük Twitter verisinin içinde yuvarlanabileceğiniz Trentter da bunun araçlarından biri.

Büyük veri, alışılagelmiş veritabanlarında depolanamayacak türden komplike ve hacimli bir yapıyı tanımlarken; bu öbeği anlamlandırmak sürecin hep en önemli noktası olmuştur. Facebook, yarı açık yapısı ile elindeki verileri kendi ticari çözümleri dahilinde kullandı. Twitter ise, orada bir hesabınız olmasını bile gerektirmeyen tamamen halka açık veriler sunarak bizi bambaşka bir noktaya taşıdı.

Kağıt toplayıcıların çöpleri karıştırarak yeniden dönüştürülebilir kartonları bulması ve ziyan olmasını engellemesi gibi veri madencileri de önceden orada olduğu bilinmeyen ancak kullanım potansiyeli olan bilgiyi çıkarmaya çalışır. Bilgi çıkarımı* da denen bu iş, bit pazarına gidip çok kullanışlı bir şey görüp almaya daha çok benziyor.

Örneğin; X-GSM operatöründen Y-GSM operatörüne geçtiğini paylaşan kullanıcıların, bu davranışı sergilemeden önce X-GSM hakkında kaç kez, hangi sıklıkta ve hangi konularda serzenişte bulunduğunu tespit edip modellersek;

  • X-GSM şirketinin, bir sonraki abone kaybını önlemesi için doğru zamanda uyarılmasını ve müşteri memnuniyetini sağlayıp aboneliği korumasını
  • Y-GSM şirketinin, X-GSM’den uzaklaşan bir aboneyi fark edip doğru zamanda doğru teklif ile gitmesini ve abone kazanmasını

sağlayabiliriz.

Pazarlamanın son yıllarda en çok üzerinde durduğu konulardan olan “tüketici davranışları” hiç olmadığı kadar gözlemlenebilir bir hale geldi. X içeceğini tüketen, Y’den giyinen, Z mekanına giden bir kullanıcı profilnin tespit edilmesi,

  • X içen ve Y’den giyinen ama Z mekanına gitmeyen kişi, Z mekanı için
  • X içen ve Z’ye giden ama Y’den giyinmeyen kişi, Y markası için
  • Y’den giyinen ve Z mekanına giden kişi, X markası için

ulaşılmayı bekleyen potansiyel müşteri demektir.

Trentter ile biz de bu bilişim dünyasının en zor uğraşlarından biri üzerine çalışıyoruz, değişik yöntemler deniyoruz. Kendi big data yorumlama sistemlerine sahip ya da farklı metotlarla incelemek isteyenlere de olabilecek en iyi şekilde topladığımız datayı veriyoruz. Biliyoruz ki Twitter; anlamlandırabildiğimiz kadar büyük, yorumlayabildiğimiz kadar veri.